Aktualności
data dodania: piątek, 09 kwietnia 2021 r.
...
data dodania: piątek, 09 kwietnia 2021 r.
10 kwietnia 2021 roku mijają dwie bardzo ważne rocznice dla Polaków. Pierwsza związana z mordem dokonanym na obywatelach polskich w Katyniu i innych miejscach zbrodni na terenie ZSRS, gdzie zginęło ok. 22 tysiące oficerów Wojska Polskiego oraz inteligencji polskiej. Zbrodni tej dokonali Sowieci, choć prawda ta była fałszowana i ukrywana przez całe dziesięciolecia. ...
data dodania: piątek, 09 kwietnia 2021 r.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Brzeskiego oraz wykonawców udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zawiesza się udzielanie porad osobiście  w okresie od dnia 29.03.2021 r. do dnia 23.04.2021 r. ...
data dodania: czwartek, 08 kwietnia 2021 r.
7 kwietnia, swoje 104 urodziny obchodziła Pani Aniela Słowik, mieszkanka Uścia Solnego. ...
data dodania: czwartek, 08 kwietnia 2021 r.
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Zespół dwóch farm fotowoltaicznych o planowanej mocy 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szczurowa działka nr 787 , gmina Szczurowa. ...
data dodania: środa, 07 kwietnia 2021 r.
Gmina Szczurowa 7 kwietnia br. rozpoczęła konsultacje w zakresie opracowanego projektu SRG 2021-2030. Przedmiotowe konsultacje prowadzone są w celu poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie projektu ww. dokumentu. ...
data dodania: wtorek, 06 kwietnia 2021 r.
1 kwietnia br., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., zgodnie z Ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań...
data dodania: sobota, 03 kwietnia 2021 r.
 Radosnych i spokojnych świąt wielkanocnych! ...
data dodania: czwartek, 01 kwietnia 2021 r.
Obwieszeczenie wójta Gminy Szczurowa dotyczące złożonego wniosku o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "„ Eksploatacja złoża  kruszywa naturalnego /piasku i żwiru/..." ...
data dodania: środa, 31 marca 2021 r.
Informujemy, że 2 kwietnia 2021 r. (piątek) Urząd Gminy Szczurowa będzie pracował w ograniczonym zakresie, w godzinach od 8.00 – 12.00. ...
data dodania: środa, 31 marca 2021 r.
Dziesięć lat temu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę, która ustanawiała 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Było to bardzo ważne i długo wyczekiwane wydarzenie, ponieważ nasz kraj oficjalnie wziął w opiekę pamięć i dobre imię niezłomnych żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy w wyniku założeń władz komunistycznych mieli zostać skazani na zapomnienie, ewentualnie na niechlubną pamięć. ...
data dodania: wtorek, 30 marca 2021 r.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w 2021 roku. ...
data dodania: wtorek, 30 marca 2021 r.
Już po raz drugi odbyło się Szczurowskie Forum Lokalne o Młodzieży. Podczas drugiej edycji, która miała miejsce 26 marca, debatowano o młodych mieszkańcach gminy Szczurowa, ich potrzebach i problemach. Analizie zostały poddane wyniki ankiet i badań. ...
data dodania: poniedziałek, 29 marca 2021 r.
W tym roku w ramach LOWE czyli Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Szczurowa prowadzone były prelekcje  dotyczące rodziny Mików z Zaborowa i Tadeusza Jeża z Woli Przemykowskiej, którzy w czasie okupacji nieśli pomoc osobom narodowości żydowskiej. ...
data dodania: poniedziałek, 29 marca 2021 r.
W związku z wprowadzonymi od dnia 22 marca br., obostrzeniami związanymi z trzecią fala pandemii SARS-CoV-2 (Rozporządzeniem Rady Ministrów  z  dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512)),  informujemy, iż Urząd Gminy nadal pozostaje zamknięty dla osób z zewnątrz. ...
data dodania: środa, 24 marca 2021 r.
 Minęło 79 lat od śmierci Jędrzeja Cierniaka, syna zaborowskiej ziemi,twórcy teatrów ludowych, wybitnego pedagoga i patrioty. ...
data dodania: wtorek, 23 marca 2021 r.
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. ...